לובה גייפמן

ספרנית

צרו קשר:

טלפון: 08-6402738
        08-6402756

דוא"ל: lubba@kaye.ac.il

חדר:  ספרייה, בניין ראשי