כרמית ששון

מזכירת רישום

צרו קשר:

טלפון: 08-6402899

פקס:  08-6402766

דוא"ל: daoudi@kaye.ac.il

דוא"ל יחידת רישום וקבלה: rishumm@kaye.ac.il

חדר: 123 בניין ראשי