יוספה אנטלר

מנהלת המכינה

צרו קשר:

טלפון: 08-6402727/8/9

דוא"ל: yosepha@kaye.ac.il

חדר המכינה: 302 בניין ראשי