טניה לייבמן

אחראית המדור האור קולי

צרו קשר:

טלפון: 08-6402792
        08-6402740

דוא"ל: tany-e@kaye.ac.il

חדר:  ספרייה, בניין ראשי