טלי בן-ישראל

P.hD,

סמנכ"לית למינהל

צרו קשר:

טלפון: 08-6402714

פקס: 08-640786

דוא"ל: bitali@Kaye.ac.il

חדר: 109 בניין ראשי