חיה קפלן

P.hD,

ראש המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית

יועצת תכניות אישיות למורים בפועל

ראש היחידה לכניסה להוראה

צרו קשר:

טלפון: 08-8608925

דוא"ל מת"ל: kaplanp@bgu.ac.il

חדר:  409 בניין ראשי