גילה אביטל

מזכירה

אסיסטנטית במעבדה לפיסיולוגיה של המאמץ, חינוך גופני

עיבוד נתונים סטטיסטיים

צרו קשר:

רשות המחקר

טלפון: 08-6402752

 

דוא"ל: rsrch_dept@kaye.ac.il

 

חדר: 313 בניין ראשי

 

יחידת הערכה

טלפון: 08-6402752

דוא"ל: evaluation@kaye.ac.il

חדר: 315 בניין ראשי

 

ועדה לעידוד פעילות מחקרית

טלפון: 08-6402752

דוא"ל: research_k@kaye.ac.il

חדר: 315 בניין ראשי

 

מעבדה לפיסיולוגיה של המאמץ

טלפון: 08-6402776

דוא"ל: gila_av@kaye.ac.il

חדר: 1103 בניין חנ"ג