אתי בר

ראש יחידת מרכז מידע ושירות

יו"ר ועד העובדים

צרו קשר:

טלפון: 08-6402795
        08-6402777

פקס:  08-6413021

דוא"ל: etti@kaye.ac.il

חדר:  ממו"ש בניין ראשי