אורלי קרן

P.hD,

ראש בית הספר להכשרה

משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים

צרו קשר:

טלפון: 08-6402710

פקס: 08-6402836

דוא"ל: orlyke@kaye.ac.il

חדר: 105 בניין ראשי