רשימת העובדים במכללת קיי, תחומי אחריותם ודרכים ליצירת קשר

ניתן למצוא את פרטי העובד המבוקש, באחת מהדרכים הבאות:

  • לפי רשימת ה- א'ב' המופיעה מעל הודעה זו, בלחיצה על האות הראשונה בה מתחיל השם הפרטי.
  • לפי רשימת יחידות המנהלה, המופיעה מטה, בלחיצה על היחידה המבוקשת.

בשתי הדרכים יש ללחוץ על שמו של האדם על מנת לראות את פרטיו.