שפי-בורקוב דורית

M.A

תפקיד אקדמי

מנחת סדנת סטאז'

תחומי מחקר ועניין