שפייזר רז

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה, מדריך פדגוגי

תחומי מחקר ועניין

 • פילוסופיה כללית
 • פילוסופיה השוואתית
 • פילוסופיה של החינוך
 • הוראת ולמידת חשיבה
 • חשיבה ביקורתית
 • חשיבה יצירתית
 • שיטות מחקר
 • יחסי ערבים-יהודים
 • רב-תרבותיות
 • PBL

 

השכלה
 • תואר ראשון (בהצטיינות): פילוסופיה ואמנות, אוניברסיטת תל-אביב.
 • תואר שני (בהצטיינות): פילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב.
 • תואר שלישי: פילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב.