שני מאיה

B.A

תפקיד אקדמי

מרצה

תחומי מחקר ועניין

  • היסטוריה
  • אזרחות
בהיסטוריה ואזרחות