שלי מרגלית

M.Ed

תפקיד אקדמי

מרצה

תחומי מחקר ועניין

אמנות