שילדקראוט מרים

Ph.D

תפקיד אקדמי

ראש היחידה ללימודי רב-תרבותיות, מרצה

תפקיד ניהולי

מרכזת הסדרה "מפגשים בצוותא"

תחומי מחקר ועניין

  • רכישת שפת אם ורכישת שפה שניה
  • רב-לשוניות בסביבה רב-תרבותית
  • חקר תרבות - מבט פילוסופי על יצירות ספרות
  • שיח דיאלוגי בין קבוצות רב-תרבותיות
השכלה

B.A - (התמחות בבלשנות) - 1974 אוניברסיטת בן-גוריון.
תעודת הוראה באנגלית - 1987 - אוניברסיטת בן-גוריון.
M.A (עם תיזה) - פילוסופיה של המוסר - 1987 - אוניברסיטת בן-גוריון.
Ph.D - התכנית לפרשנות ותרבות, היחידה ללימודים בין-תחומיים, 2016. אוניברסיטת בר-אילן.

כנסים