שיוביץ ענת

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה, מדריכה פדגוגית

תפקיד ניהולי

ראש תכנית ההכשרה לביה"ס היסודי

תחומי מחקר ועניין

ביולוגיה מולקולרית

תקשוב