שחר רקפת

M.Ed

תפקיד אקדמי

מרצה, מנחה

תחומי מחקר ועניין

  • התפתחות מקצועית של אנשי חינוך בתהליך ההכשרה ועם הכניסה להוראה
  • תהליכי הכשרה של מורים - חונכים