שוורץ דני

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה

תפקיד ניהולי

ראש בית הספר להתפתחות מקצועית

תחומי מחקר ועניין

חינוך
דמוקרטיה