שדה כרמלה

M.Ed

תפקיד ניהולי

יועצת המכללה - שירות פסיכולוגי

תחומי מחקר ועניין

פסיכולוגיה