רשף נעמה

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה

תחומי מחקר ועניין

  • היצירה הספרותית כמרחב מברר זהות רציונאליות ויצירתיות במעשה האומנותי-ספרותי
  • פילוסופיה של החינוך
  • שילוב אומנויות בחינוך