רייכמן בתיה

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה, מדריכה פדגוגית

תפקיד ניהולי

ראש לימודי הכשרה

תחומי מחקר ועניין

חינוך

ספרות