רייז בת'

M.A

תפקיד אקדמי

מרצה

תחומי מחקר ועניין

פסיכולוגיה

השכלה

M.A - פסיכולוגיה חינוכית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב