רואה-פורטיאנסקי אינסה

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה, מדריכה פדגוגית

תחומי מחקר ועניין

אנגלית