רבינוביץ ישראל

M.A

תפקיד אקדמי

מרצה

תפקיד ניהולי

אוצר התערוכות במכללה ובמרכז לאמנות חזותית

תחומי מחקר ועניין

  • אמנות
  • אוצרות
השכלה
  • BFA - בצלאל, ירושלים
  • לימודי המשך - בררה, מילנו, איטליה
  • M.A - אקוויולנט ממשרד החינוך