קפלן חיה

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה בכירה

תפקיד ניהולי

ראש היחידה לשילוב כניסה להוראה, ראש המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית, יועצת תכניות לימודים אישיות למורים בפועל

תחומי מחקר ועניין

  • מוטיבציה בחינוך
  • התפתחות מקצועית של מורים בשנות הכניסה להוראה
  • טיפוח הכוונה עצמית בקרב לומדים בחינוך המיוחד
  • תהליכי שינוי במערכות חינוך
  • קידום מוטיבציה ותהליכי התפתחות קריירה בקרב תלמידים בקהילה הבדואית