סניטובסקי אלה

תפקיד אקדמי

מדריכה פדגוגית

תחומי מחקר ועניין

מתמטיקה