סמירנוב-אוקנין אינה

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה, מדריכה פדגוגית

תפקיד ניהולי

ראש תכנית הכשרה לבית הספר העל- יסודי

תחומי מחקר ועניין

אנגלית