סמובול פיוטר

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה

תחומי מחקר ועניין

מתמטיקה