סולומוביץ ליאור

M.Ed

תפקיד אקדמי

מרצה

תפקיד ניהולי

מנהל מרכז קורן-ג'יטלי, מרכז קורסי 9-7 בקדם יסודי ("כישורי חיים")

תחומי מחקר ועניין

תקשוב
איכות הסביבה