סגלין ילנה

תפקיד אקדמי

מרצה

תחומי מחקר ועניין

מתמטיקה