מילוא מיכאלה

M.Ed

תפקיד אקדמי

מרצה, מדריכה פדגוגית

תפקיד ניהולי

ראש תכנית הכשרה לחינוך גופני

תחומי מחקר ועניין

חינוך גופני