מזעאל ראנם

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה

תפקיד ניהולי

מזכיר אקדמי

תחומי מחקר ועניין

ספרות ערבית