מזעאל עומר

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה

תחומי מחקר ועניין

מנהיגות וניהול במערכות החינוך