מוכתר עופר

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה

תחומי מחקר ועניין

חינוך גופני