ליבוביץ נעה

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה, מדריכה פדגוגית

תפקיד ניהולי

ראש תכנית ההכשרה באמנות

תחומי מחקר ועניין

  • אמנות ישראלית
  • חינוך ואמנות
השכלה
  • תואר ראשון, אוניברסיטת חיפה
  • תואר שני, אוניברסיטת תל אביב
  • תואר שלישי, אוניברסיטת בר אילן