ישראל ורדית

M.A

תפקיד אקדמי

מרצה

תפקיד ניהולי

רכזת תחום חונכים

תחומי מחקר ועניין

השכלה
  • B.A - אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • M.A - אוניברסיטת בן גוריון בנגב