יישוק טטיאנה

M.Ed

תפקיד אקדמי

מרצה

תחומי מחקר ועניין

מתמטיקה