זמיר יהודית

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה

תפקיד ניהולי

ראש יחידת הערכה, ראש המרכז לקידום ההוראה

תחומי מחקר ועניין

פסיכולוגיה

סוציולוגיה חינוכית