וינוגרד אליעזר

M.Ed

תפקיד אקדמי

מרצה

תפקיד ניהולי

ראש תכנית שחפ"ץ

תחומי מחקר ועניין

חינוך