וינברגר טליה

M.A

תפקיד אקדמי

מרצה, מדריכה פדגוגית

תחומי מחקר ועניין

  • הגיל הרך
  • הורים
  • הנחיה
השכלה

מוסמך לגיל הרך "תכנית שוורץ" האוניברסיטה העברית ירושלים