דיתשי־ברק טליה

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה

תפקיד ניהולי

עורכת כתב-העת "קולות", ראש התמחות בלשון עברית

תחומי מחקר ועניין

לשון המקרא ולשון חז"ל

השכלה
  • B.A בלשון עברית ובמקרא, אוניברסיטת בן־גוריון
  • M.A בלשון עברית, אוניברסיטת בן־גוריון
  • PH.D בלשון עברית, אוניברסיטת בו־גוריון
  • תעודת הוראה ללשון עברית (על-יסודי), אוניברסיטת בן־גוריון