דיהי חיים

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה

תפקיד ניהולי

נציג הסגל האקדמי בהנהלה

תחומי מחקר ועניין

  • עברית מקראית מאוחרת
  • בן סירא
  • לשון חז"ל
  • ארמית