דור-חיים פלג

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה

תחומי מחקר ועניין

  • רגשות בארגונים,
  • חוויה רגשית של צוות חינוכי