דוד חגית

M.A

תפקיד אקדמי

מדריכה פדגוגית

תחומי מחקר ועניין

חינוך מיוחד