גנאים חסן

M.A

תפקיד אקדמי

מרצה

תחומי מחקר ועניין

  • חינוך מיוחד