גלסנר אמנון

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה, מדריך פדגוגי

תפקיד ניהולי

ראש ההתמחות בחינוך בלתי פורמלי

תחומי מחקר ועניין

  • שילוב חשיבה בסדר גבוה
  • חשיבה יצירתית וביקורתית בלמידה והוראה
  • למידה
  • למידה והוראה עם טכנולוגיה
  • למידה מהצלחות כלמידה אישית וכלמידה ארגונית
השכלה
  • תואר ראשון ותעודת הוראה במתמטיקה במכללת אורנים ובמכללת הקיבוצים
  • תואר שני ושלישי בבית ספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים במוקד קוגניציה הוראה ומחשב
פרסומים
כנסים