בנטולילה איריס

M.A

תפקיד אקדמי

מרצה

תחומי מחקר ועניין

 • טכנולוגיות למידה
 • קורסים מקוונים - למידה מרחוק
 • מיומנויות המאה ה-21
 • קהילות למידה
 • קהילות עשייה
 • הערכה ומדידה
 • עיצוב סביבות למידה
השכלה
 • תואר ראשון - אוניברסיטה פתוחה - מדעי החברה וחינוך
 • תואר שני - אוניברסיטה פתוחה - טכנולוגיות למידה
 • הערכה ומדידה - אוניברסיטת בן גוריון (תעודה)
 • כישורי הדרכה – אוניברסיטת בן גוריון (תעודה)
 • טכנאית חשמל ואלקטרוניקה (עתודה)