בן ישראל טלי

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה

תפקיד ניהולי

סמנכ"ל למינהל

תחומי מחקר ועניין

חינוך גופני