בן-ישראל ארנון

Ph.D

תפקיד אקדמי

מרצה

תפקיד ניהולי

ראש התמחות גיאוגרפיה וסביבה, ראש מרכז מקום-מרחב משמעותי ללמידה

תחומי מחקר ועניין

  • היבט מרחבי של חינוך
  • חינוך-מבוסס-מקום
  • גיאוגרפיה חברתית-תרבותית של הנגב
השכלה
  • תואר ראשון - גיאוגרפיה והיסטוריה של המזה"ת - אוניברסיטת תל-אביב
  • תואר שני - גיאוגרפיה תרבותית-פוליטית - אוניברסיטת תל-אביב
  • תואר שלישי - גיאוגרפיה תרבותית של הנגב בהתמחות המרחב הבדווי - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
קורות חיים

לאתר מרכז חקר: המקום "מרחב משמעותי ללמידה" - לחצו כאן