בן יעיש דינה

M.A

תפקיד אקדמי

מרצה, מדריכה פדגוגית

תפקיד ניהולי

ראש תכנית ההכשרה לגן

תחומי מחקר ועניין

  • מתמטיקה בגיל הרך
  • אסטררטגיות חשיבה מתמטיות בגיל הרך
השכלה

דוקטורנטית במחלקה להוראת המדעים באוניברסיטת תל אביב בהנחיית פרופ' דינה תירוש ופרופ' פסיה צמיר.

M.A - בחינוך, במסלול המחקרי בפיתוח תכניות לימודים הוראה למידה בהצטיינות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. במסגרת הלימודים הללו כתבתי עבודת תזה בחינוך מתמטי בנושא: עידוד שימוש באסטרטגיות חישוב כמפתחים חוש למספרים בגיל הרך.

M.A - בפילוסופיה וחינוך - במסגרת הלימודים הללו כתבתי עבודת תזה בחינוך בנושא: בחינה מחודשת של התיאוריה של פיאז'ה על תפיסת הזמן אצל ילדים בגיל הרך.

מורה מומחה למתמטיקה לבית הספר היסודי – מכללת לוינסקי בתל אביב ומכללת קיי בבאר שבע.

B.Ed - חינוך בגיל הרך, התמחות מתמטיקה בהצטיינות - המכללה לחינוך לוינסקי בתל אביב.

קורס במנהל החינוך בהצטיינות – אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

תעודת הוראה, מורה גננת מוסמכת בכירה, גן, א, ב - מכללת קיי בבאר שבע.